Nápověda
Naposledy přidané články
ikona
Zavedení exponenciální funkce $\mathrm{e}^x$ prostředky středoškolské matematiky. Tento článek lze charakterizovat jako odvážný pokus o elementární zavedení přirozené exponenciální funkce. Tato funkce má zásadní význam pro matematickou analýzu a studenti se s jejími hlubšími vlastnostmi seznamují v každém základním kurzu vysokoškolské matematiky. (Celý článek)
ikona
Stanovení hodnoty čísla $\pi$ metodou Monte Carlo. Náhodné generování bodů v rovině umožňuje simulovat chování mnoha fyzikálních systémů. Článek pojednává o metodě Monte Carlo a její aplikaci při stanovení hodnoty čísla $\pi$. (Celý článek)
ikona
Laméovy křivky. Článek pojednává o rovinných křivkách, které vznikají zobecněním středové rovnice elipsy. Tyto křivky se nazývají Laméovy křivky nebo též superelipsy. V textu se seznámíme s jejich speciálními případy, jakými jsou například squircle nebo asteroida, a s výpočtem obsahu plochy, kterou superelipsy ohraničují. (Celý článek)
ikona
Monitoring sluneční aktivity. Sluneční fyzika je moji zálibou, které se věnuji několik let. Je proto užitečné pravidelně sledovat, co se aktuálně děje na Slunci. Za tímto účelem jsem si vytvořil stránku, kde jednotlivé informace v jednotném formátu shromažďuji. (Celý článek)
ikona
Kuželosečky v obecné poloze III. Třetí díl seriálu o kuželosečkách je rozdělen do dvou částí. V první prostudujeme invarianty obecné rovnice kuželosečky, ve druhé se seznámíme s postupem výpočtu obecné rovnice z pěti jejích bodů na příkladu zlomkových kuželoseček. (Celý článek)

© Michal Řepík