MONITORING SLUNEČNÍ AKTIVITY

Abstrakt. Sluneční fyzika je moji zálibou, které se věnuji několik let. Je proto užitečné pravidelně sledovat, co se aktuálně děje na Slunci. Za tímto účelem jsem si vytvořil stránku, kde se snažím nejdůležitější informace v jednotném formátu shromažďovat. Věřím, že i část z vás spatří v následujícím přehledu zajímavý zdroj informací o současném dění na naší nejbližší hvězdě. Data a fotografie jsou doplněny stručnými vysvětlujícími poznámkami pro lepší porozumění.

Poznámka. Jednotlivé snímky a data jsou stahována z mateřských serverů projektů SDO, SOHO, SIDC a dalších. V případě, že se vám některé části této stránky nezobrazují správně, patrně dochází k aktualizaci pozorovaných dat na tamních serverech. V tomto případě znovu aktualizujte váš prohlížeč nebo navštivte stránku později.


Sluneční fotosféra a chromosféra
Slunce aktuálně
SDO bez ztemnění
Slunce aktuálně
SDO HMI
(vysoké rozlišení)
Slunce aktuálně
$\text{H}_\alpha$ chromosféra, Kanzelhöehe

Poznámka. Snímky sluneční fotosféry z kosmické sondy SDO (Solar Dynamics Observatory) a chromosféry ve spektrální čáře $\text{H}_\alpha$ (656,3 nm) z pozemní sluneční observatoře Kanzelhöehe. Levý snímek znázorňuje sluneční fotosféru po odečtení okrajového ztemnění. Prostřední snímek je doplněn mezinárodním označením aktivních oblastí (skupin slunečních skvrn) NOAA.


Přesný čas

Aktuální čas v České republice (pásmový čas), datum, pořadové číslo týdne, čas východu a západu Slunce, délka dne.


Solar Region Summary

Denní přehled registrovaných aktivních oblastí na Slunci. Zpráva obsahuje informace o rozložení, velikostech a typech skupin slunečních skvrn. Zpracovává US Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center a U.S. Air Force.


Daily Solar Data

Denní hodnoty relativních čísel (viz níže) za posledních 30 dní. Data dále obsahují informace o slunečních skvrnách, slunečních erupcích, hodnoty průměrného toku rentgenového záření a počty zaregistrovaných aktivních oblastí. Zpracovává US Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center.


Sluneční koróna (SDO, SOHO)
Slunce aktuálně
Fe XVI (33,5 nm)
2 800 000 °C
AIA 335
Slunce aktuálně
He II (30,4 nm)
50 000 °C
AIA 304
Slunce aktuálně
Fe XIV (21,1 nm)
2 000 000 °C
AIA 211
Slunce aktuálně
Fe XII (19,3 nm)
1 250 000 °C
AIA 193
Slunce aktuálně
Fe IX (17,1 nm)
1 000 000 °C
AIA 171
Slunce aktuálně
Fe VIII, Fe XXI (13,1 nm)
10 000 000 °C
AIA 131
Slunce aktuálně
Fe XVIII (9,4 nm)
6 000 000 °C
AIA 94
Slunce aktuálně
Kompozitní snímek
AIA 304, AIA 211, AIA 171
Slunce aktuálně
Kompozitní snímek
AIA 211, AIA 193, AIA 171
Slunce aktuálně
Kompozitní snímek
AIA 94, AIA 335, AIA 193
Slunce aktuálně
LASCO C2
Slunce aktuálně
LASCO C3
Sluneční koróna (STEREO Ahead)
Slunce aktuálně
Fe IX/X (17,1 nm)
1 000 000 °C
Slunce aktuálně
Fe XII (19,5 nm)
1 500 000 °C
Slunce aktuálně
Fe XV (28,4 nm)
2 500 000 °C
Slunce aktuálně
He II (30,4 nm)
50 000 °C

Poznámka. Sluneční koróna je nejteplejší a nejrozsáhlejší vrstvou sluneční atmosféry, kterou lze pozorovat ve spektrálních čarách vysoce ionizovaných prvků, které odpovídají různým vlnovým délkám a teplotám v koróně. Například označení Fe XVI vyjadřuje patnáctkrát ionizovaný atom železa ($\text{Fe}^{15+}$), neionizovaný (neutrální) vodík má označení H I. Sedm základních snímků znázorňuje postupně jednotlivé teplotní vrstvy sluneční koróny. Na jednotlivých snímcích z přístroje AIA (Atmospheric Imaging Assembly) sondy SDO pozorujeme především:

AIA 335: Aktivní oblasti v koróně.

AIA 304: Vrchní chromosféra a nižší oblast přechodové vrstvy.

AIA 211: Aktivní oblasti v koróně.

AIA 193: Koróna a horké plazma v erupcích.

AIA 171: Klidná koróna a nejvyšší část přechodové vrstvy.

AIA 131: Oblasti erupcí v koróně.

AIA 094: Oblasti erupcí v koróně.

Koronografy LASCO C2 a C3 (Large Angle and Spectrometric Coronograph) na palubě sondy SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) zobrazují sluneční korónu ve vzdálenosti od 1,1 do 32 slunečních poloměrů $R_\odot$. LASCO C2 zobrazuje sluneční korónu v rozsahu od 1,5 do 6 $R_\odot$. LASCO C3 zobrazuje sluneční korónu v rozsahu od 3,5 do 30 $R_\odot$.

Snímky koróny v ultrafialové oblasti spektra ze sondy STEREO A (Ahead), která obíhá Slunce od roku 2006 společně se sondou STEREO B (Behind), umožňují monitorovat odvrácenou stranu Slunce. Polohu obou sond je možné zobrazit zde. Sonda B je od 1. října 2014 nefunkčí.


Magnetická pole na Slunci (SDO)
Slunce aktuálně
HMI quick look magnetogram
Slunce aktuálně
HMI kolorovaný magnetogram
Slunce aktuálně
Synoptická mapa magnetických polí
včetně odvrácené strany

Poznámka. Na snímcích ze sondy SDO je znázorněno aktuální rozložení magnetických polí v blízkosti slunečního povrchu. Bílé (resp. zelené) a černé (resp. žluté) oblasti ukazují opačné magnetické polarity. Bílá barva zobrazuje severní magnetickou polaritu (vystupující), černá barva představuje jižní magnetickou polaritu (vstupující).


Kosmické počasí (GOES, ACE)
Slunce aktuálně
Tok rentgenového záření
Slunce aktuálně
Tok rentgenového záření
Slunce aktuálně
Pětiminutový tok protonů
Slunce aktuálně
Pětiminutový tok elektronů
Slunce aktuálně
Parametry slunečního větru (denní průběh)
Slunce aktuálně
Parametry slunečního větru (týdenní průběh)

Poznámka. Zvýšení toku rentgenového záření je doprovodným jevem explozivních disipací magnetických polí při slunečních erupcích. Horní levý a prostřední graf zobrazuje tok záření ve dvou pásech $0,05-0,4\,\text{nm}$ a $0,1-0,8\,\text{nm}$.


Polární záře a geomagnetická aktivita
Slunce aktuálně
Aurorální ovál (predikce)
Slunce aktuálně
$K_p$ index
Slunce aktuálně
Sluneční vítr a CME (predikce WSA-ENLIL)

Poznámka. Jedním z dopadů sluneční aktivity na Zemi jsou polární záře. Levý a prostřední obrázek informují o stavu zemské magnetosféry a možnosti pozorování polárních září i na území České republiky - Prahy ($K_p\geq 8$). Snímek vpravo ukazuje předpověď hustoty plazmatu a rychlosti slunečního větru v okolí Země na následujících několik dní. Neočekávané události se pravidelně v predikci zohledňují.


Geophysical Alert Message

Aktuální vývoj a předpověď geomagnetické aktivity. Zpracovává US Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center.


Relativní číslo $R_i$ (SILSO), předpověď sluneční aktivity (pro daný cyklus)
Slunce aktuálně
Aktuální $R_i$
Slunce aktuálně
Předpověď $R_i$
Slunce aktuálně
Dlouhodobý průběh $R_i$
Slunce aktuálně
Historický vývoj $R_i$
Slunce aktuálně
Severo-jižní asymetrie $R_i$
Slunce aktuálně
Motýlkový diagram

Poznámka. Relativní číslo $R_i$ je index sluneční aktivity, který obržíme ze vztahu $R_i=k(10g+f)$, kde $g$ je aktuální počet skupin slunečních skvrn, $f$ je celkový počet slunečních skvrn včetně pórů a $k$ je pozorovatelova konstanta, která závisí na typu použitého přístroje a zkušenostech pozorovatele. Z dat získaných mezinárodní sítí stanic, které se věnují sledování slunečních skvrn, se následně statistickým zpracováním získává denní relativní číslo. Extrapolací lze s poměrně nízkou přesností předpovídat budoucí vývoj indexu aktivity (graf uprostřed).


Weekly Highlights and Forecasts

Týdenní hodnocení a předpověď sluneční a geomagnetické aktivity. Zpracovává US Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center.


© Michal Řepík